Hokuriku

80 -HACHIMARU-

Esuya Bldg 2F, Tatemachi 84, Kanazawa-city, Ishikawa

0762-56-0850