Hokkaido + Tohoku Kanto Hokuriku Chubu Kinki
Chugoku + Shikoku Kyushu + Okinawa Korea China

Hokkaido + Tohoku

Kanto

Hokuriku

Chubu

Kinki

Chugoku + Shikoku

Kyushu + Okinawa

Korea

China